top of page

Problematikken med husløse katter i Norge

Sommeren er nå i gang og allerede i Juli/August har de fleste organisasjoner som hjelper husløse katter inntaksstopp. Det er alarmerende hvor stor økning i husløse katter det er i Norge hvert år. Vi vet at kattebestanden øker generelt i verden og i 2018 var katter på toppen av selskapsdyr i Europa med registrerte 103.828.000 individer og 770 000 av disse kattene er registrert i Norge. Dette er bare de som er registrert i FEDIAF (The European Pet Food Industry) og omhandler ikke de husløse kattene vi har i Norge i dag. 


Det at den husløse kattebestanden øker er et kjempe stort problem, men organisasjonene går nå ut med at det er stor mangel på fosterhjem og adopsjons familier som er villig til å ta inn katter i år. Med andre ord bestanden av katter øker, mens hjem til disse kattene minsker. Det er ikke det mest betryggende å høre som et menneske som elsker katter.


I et innlegg fra dyrebeskyttelsen Norge, fortelles det om at det i år har nådd nye rekorder med dyr som trenger hjelp. I 2009 hjalp Dyrebeskyttelsen 3641 dyr og nå ti år senere har dette antallet mer enn doblet seg. I 2018 fikk 8048 familiedyr hvor 83,96% var katter hjelp. Dette er veldig mange individer og i 2018 ble det brukt 22 millioner for å hjelpe dyr i nød og 12 millioner på å bare dekke veterinær og Id-merking. Dette er bare hva Dyrebeskyttelsen har gjort og det er ikke tatt i betraktning de mindre organisasjonene som har hjulpet flere tusen katter rundt om i Norge. Jeg anbefaler å lese artikkelen til dyrebeskyttelsen her for å få en større forståelse av dette. For det krever så stor innsats fra frivillige og det krever mye penger for å hjelpe disse dyrene. Grunnen til at jeg bestemte meg for å skrive denne blogg serien er for å sette litt lys på den husløse kattens problematikk vi har i Norge. Facebook siden Kattens Fremtid i Norge prøver å samle alle organisasjoner og fagpersoner i Norge som jobber med katt, men også andre ildsjeler som brenner for å få en endring i dette og vil hjelpe til. Men for at vi kan begynne å jobbe mot å øke kattens status i Norge, må vi nå frem til flere mennesker og få de til å se problemet i dette, både privat personer og offentlige personer. Det er også viktig at du som en enkelt person vet hva du kan gjøre for å hjelpe disse kattene. For jeg er fullstendig klar over at ikke alle kan ta inn 20 katter hver, gi alle penger man har og all energi til dette, for det er umulig. Men som jeg ofte ser i slike saker som har med dyr å gjøre er at vi alle faktisk er en dråpe i havet og sammen er vi havet og vi kan lage store bølger. Men det er ikke alltid like lett å vite hvordan. Så fremover nå vil jeg poste litt informasjon som har med Husløse katter og gjøre. Jeg skal prøve mitt beste å forklare ting slik som reproduksjon, sykdommer og parasitter og tiltak man kan gjøre. Jeg vil også skrive litt kort fakta basert hva det vil si å være husløs, villkatt og hva en kattekoloni egentlig er. Jeg legger med en del linker i hvert innlegg slik at dere kan lære enda mer, for jeg kan ikke ta alt med uten å bli veldig detaljert og i dybden. Ofte ser man at folk detter litt ut og ikke vil lese alt om det er for mye. Men med en litt lettere oversikt og forklaring kan vi kanskje nå litt flere. 


 

Jeg oppfordrer alle katteiere og de som tenker på å få seg katt å lese Mattilsynets veiledning om hold av katt her. Men også sette seg litt lett inn i dyrevelferdsloven og hva slags plikt du som eier har ovenfor din katt eller for andre dyrearter dere eventuelt har.


Flere har spurt meg om hva som menes med disse paragrafene og jeg vil derfor summere det litt opp for dere som katteier og hva det betyr når det gjelder katt. 


§3. Katten deres har en egenverdi uansett hva verdien den har for oss mennesker. Den skal behandles godt og beskyttes mot unødvendige belastninger og påkjenninger slik som skader, sykdom og psykiske problemer. 


§6. Vi som katteiere har også ansvar for å sørge for at barn og ungdom under 16 år ikke skal ha ansvar for katten, dere som foreldre har fult ansvar for katten selv om den i øynene deres er barnet sitt. Vi er også pliktet til å ikke overlate katten til seg selv eller personer som ikke er egnet til å ta vare på den mens vi er for eksempel på ferie. Du som eier har ansvar for at katten din blir tatt godt vare på av mennesker som har full kompetanse til å ta vare på din katt og dens personlige behov.


Jeg håper dette summerer opp det meste og gir en liten innsikt i dyrevelferdsloven. Jeg kommer til å dra frem litt mer av lovverket etter hvert som vi går, slik at jeg kan formulere det litt mer rettet mot oss som katteier. 


§ 3.Generelt om behandling av dyr:

¨ Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.¨


§ 6.Kompetanse og ansvar: 

¨ Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører.


Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.¨ 


 

Jeg legger med oppropet Dyrebeskyttelsen Norge, Redd Dyra, Norsk Huskattforening, Dyrevernlaget Indre Sogn, Dyrenes Rett har laget. Alle katteiere burde signere denne og den kommer til å gå igjen og igjen i denne blogg serien. Så skriv under og del hvor dere kan, så vi kan nå flest mulige for å få frem hvor viktig obligatorisk ID-merking faktisk er. Noe vi skal se nærmere på litt senere. 

Linker som jeg har referert til over, som dere kan lese litt nærmere på.


Mattilsynets veiledning om hold av katt: Dyrebeskyttelsen sin artikkel nevnt over: 


FEDIAF (The European Pet Food Industry) Årlige rapport 2019: http://www.fediaf.org/images/FEDIAF_Annual_Report_2019_Online.pdf)

62 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page