top of page

Hva er normal doatferd hos katt?

Alle pattedyr må gå på do. Slik er det å være et levende vesen, man må kvitte seg med avfallsstoffer som samler seg opp i kroppen våres og for de fleste er dette via avføring og urinering. Sånn er livet.


En katt som gjør fra seg på et åpent område ute (Bildet kjøpt fra Istock)

For alle arter finnes det ulike måter å bruke toalettet og hva slags preferanser man har. Man kan tenke litt på mennesker feks. Vi har i Norge ganske ulike doer enn feks i Kina, men vi alle går på do. Men når vi reiser til kina og må bruke et hull i bakken så er det ganske vanlig å holde seg til man virkelig må og mange får forstoppelse pga at man rett og slett ikke klarer tanken på å bruke disse doene. Man har også noen mennesker som har en så stor fobi for å bruke offentlige toaletter at de holder seg til det virkelig ikke går lenger, eller du har kanskje opplevd å ikke klare å gjøre fra deg når du sitter på en do og noen står utenfor og kan høre alt du gjør? Selv om dette er satt litt på spissen så er dette noe man faktisk må tenke på når det kommer til kattene våres også bare vi må se på det fra kattens perspektiv


Ser vi på urkatten (altså våres katters forfedre) så går jo disse naturligvis på do ute, de graver ofte litt der de skal gå på do og så graver de over når de er ferdige. Dette fordi katten er både et byttedyr og en jeger så de må skjule lukten sin ved å grave over, både for å hindre at de blir jaktet på, men også fordi ikke byttet deres skal merke at de er i nærheten.


Men som byttedyr er dessverre det å gå på do en utsatt posisjon for pus. Det er en tid hvor kroppen må gjøre det den må, men pus er utsatt for predatorer som lusker rundt. Derfor er det vanlig for pus å gå på do der de har oversikt over omgivelsene sine. Ja de kan gå på do i en busk eller steder de kan gjemme seg litt, men om man setter seg inn hvor pus har gått på do ute kan man ofte se mange fluktmuligheter der de har gjort fra seg. Gjør de fra seg mot en vegg feks sitter de ofte med ryggen mot veggen og har utsikt rundt seg, for da vet de at ingen kan lure seg opp bak dem. Noen ganger går de også på do på åpne områder hvor de har oversikt over store områder slik at de kan se om noen kommer for å føle seg trygg nok til å gå på do. De kan ofte bruke samme områder til å gå på do fordi dette føles trygt, men det er sjeldent de tisser og bæsjer samme sted.


Urkatten vil også bruke urinering og avføring til å markere. Om det ikke har skjedd noe når de har gått på do, slik at de må stikke av før de får dekket over feks avføringen sin, så kan det å la avføringen sin ligge åpent på bakken være et tegn på markering. Samme er det med urinmarkering, noen ganger kan det være å tisse ulike steder, men ofte markerer de på vertikale flater slik som en husvegg, et tree eller gjerdet til naboen. Dette er helt naturlig spesielt for en ukastrert katt å gjøre. Det er deres måte å kommunisere på. Har du derfor en ukastrert katt hjemme er sjansen stor for at uønsket urinering og markering vil oppstå og dette er naturlig for en hormonell katt. En kastrert katt kan også markere, men ofte har de ikke så stort behov for urinmarkering, for dette er ofte forbundet med parring og territorium. Så har man en kastrert utekatt er det derfor ikke unaturlig at den går rundt å markerer sitt terretorium ute når det er andre katter i nabolaget. Dette er en naturlig atferd, men heldigvis lukter en kastrert katt sin urin mye mindre enn en ukastrert som har en veldig fremtredende lukt som skal sende lukten lagt av gårde for å gi sine signaler om at de er her.Vertikal markering (bildet kjøpt fra I stock)


Har man en innekatt eller utekatt som har begynt å markere inne, er dette kattens måte å fortelle at noe ikke er helt som det skal, Dette kan ha mange årsaker alt fra sykdom og ubehag, det kan være konkurranse i området så de er usikre og redde, stress kan være involvert, det kan også være fordi det er så skummelt ute eller at katten har blitt satt i en ubehagelig situasjon når den gjør fra seg at den ikke lenger føler seg trygg til å bruke doen ute lenger eller at doen inne ikke føles trygt lenger også. Årsaken til hvorfor katten begynner med uønsket urinering og markering inne har derfor mange årsaker og man må derfor gå i dybden på hver situasjon for å finne ut hvorfor. Det å løse atferdsproblemer med uønsket urinering og markering er ofte veldig lett om vi vet hvorfor de gjør dette, men den vanskelige delen er å finne ut hvorfor og det er her man må ha is i magen og få hjelp med å finne en løsning på dette. Det er her jeg som atferdskonsulent for katt ofte kommer inn, fordi du som eier er for nære problemet til å se hva som trigger denne atferden og finne en løsning på situasjonen. Det jeg som kattekonsulent gjør er å gå i dybden av problemet og analysere alle situasjoner for så å lage en analyse og en plan videre for eier å jobbe med. I mange tilfeller er problemet så lett å løse som å sette inn en do til eller endre på plasseringene på doene. Men andre ganger er det dypere årsaker og flere årsaker til at dette er oppstått og da må man ta alt i betraktning.

Men hva når vi tar urkatten inn og har pus som innekatt? Mange katter har det faktisk bedre som innekatter fordi mange utekatter kan bli veldig stresset spesielt der det er mange katter i nabolaget. Mange har også den katten i gata som er kalt ¨gatas skrekk¨, men ofte er det fordi katten er territorielle og vil ha kontroll over sitt område og hvem som er i den.

Dette kan ofte føre til at en katt som normalt tørr å gå ut for å sette seg i en usikker posisjon for å gå på do ikke lenger tørr dette. Derfor er det viktig at katten vår har mulighet til å bruke en do inne, om det er noe som fører til at ute er skummelt eller at den feks er syk.

Trenger man å følge dokasse regelen med en do per katt pluss en ekstra når man har utekatter? Nei det er ikke alltid man trenger det da, for som ofte har de da mange muligheter på å gå på do ute. Det er når disse føles utrygge og man ikke klarer å gå på do uten høyt stressnivå at man alltid burde ha en do tilgjengelig inne og får man problemer med feks uønsket urinering og markering må man kanskje legge til rette med flere doer. For om vi sammenligner med mennesker så er det som du skulle ha gått på en offentlig do og døra er ødelagt og det er mange mennesker utenfor doen som gjør at det å gå på do er vanskelig for man vet ikke om noen kan komme inn. Du vil derfor være stresset og slite med å gjøre deg ferdig pga dette. Vi må derfor gi katten vår den muligheten til å gå på do på et sted som ikke er full av stress og usikkerhet, men som føles trygt og sikkert og det er en do inne.


Men skal vi se på innekatter så er det her mange også gjør en del feil når det kommer til dokasser og det å møte kattens behov når det kommer til doatferd, Det er ofte her atferdsproblemer oppstår pga uvitenhet om doatferd. Som mange har fulgt med på sosiale media har jeg lagt ut mange tips denne måneden om ting man burde tenke på. Her har jeg fått veldig mange positive, men også negative kommentarer. Og det er helt greit, jeg vet jeg kommer med forslag som mange reagerer på, men det er også trist fordi mange ser dette fra et menneskelig perspektiv og ikke katten sitt. Min jobb er å gi informasjon som kan hjelpe din katt å bli lykkelig og ha det bra. Er det individuelle forskjeller og preferanser ja så absolutt, men er det forskning og mye informasjon samt egne observasjoner som atferdskonsulent for katt som jeg bruker til å spre riktig og viktig informasjon? Ja det er det og de fleste som jobber med katt vil ofte si det samme som meg fordi vi vet kattens behov og preferanser på et gjennomsnittsnivå, samt biologisk behov, men vår jobb er også å legge til rette for alle katter i ulike situasjoner derfor er ingen like. men det er likevel en teori man kan bruke som et utgangspunkt. Så har du et hjem hvor katten din har det helt fantastisk, den har ikke noe problem med å bruke en do eller dele doen med andre, så er det det er fantastisk og opp til dere hva dere gjør med rådende. Min jobb er å gi dere verktøyene for å prøve å optimalisere dine katters behov og minske sjansen for at atferdsproblemer i hjemmet oppstår. For katter skjuler ofte ubehag, misnøye, sykdom og stress så godt at man ikke ser dette før det blir et større problem og ofte prøver de til slutt å fortelle oss dette ved å vise oss på den eneste måten vi tar tiltak og det er ofte starten på atferdsproblemer. Men faktumet er at dette er deres måte å kommunisere med oss på.

Jeg har som sagt gitt dere mange verktøy å jobbe med på sosiale media så gjerne ta en titt der.


Noen ting som er viktig for alle katter når det kommer til kattedoen er:
 1. De må ha et sted som føles trygt for de til å gå på do.

 2. Plassering av dokassene er viktig

 3. Har man flere katter burde ikke doene stå sammen, dette vil regnes som en do selv om man har fire stykker på rad.

 4. Noen katter liker ikke å bæsje og tisse i samme dokasse.

 5. Noen katter liker ikke å bruke en brukt kasse eller dele do med andre katter.

 6. Har man flere katter er det lurt å følge dokasse regelen, en do per katt pluss en do ekstra.

 7. Utekatter burde alltid ha en do inne om de trenger dette

 8. En lukket kattedo er ofte laget for oss mennesker og ikke for kattens behov, derfor er ofte åpne doer det katter liker best. Samt man samler ikke opp lukten av ammoniakk og kattesand lukt i en åpen do.

 9. Kattesand med mye lukt kan føre til at pus ikke vil bruke doen. Den er ikke laget for kattens behov, men menneskets ønske å skjule lukten.

 10. Dokassen og doatferd er ofte med på å hjelpe oss å se at pus ikke har det bra. Det er ofte deres måte å kommunisere med oss for å si hei jeg er syk, jeg er stresset, jeg liker ikke hvordan tingene er. Det er vår jobb som eier til å finne ut hvorfor.

 11. Katter graver før og etter de har vært på do, dette er en naturlig atferd.

 12. Dekker de ikke over avføringen eller urinen kan det være tegn på markering.

 13. En redd og usikker katt kan markere for å føle seg trygg i eget hjem

 14. En ukastrert katt vil mest sannsynlig begynne å markere inne på et tidspunkt, dette er en naturlig atferd pga hormoner og territoriell atferd.

 15. En kastrert katt som tisser inne prøver å fortelle oss noe. Første steg er alltid veterinær for ellers kan vi overse viktige fysiske årsaker til denne atferden.

 16. En katt som ligger i doen sin har det ikke bra.

 17. Man skal ALDRI straffe en katt som tisser eller bæsjer utenfor dokassen. Dette vil gjøre ting verre.

 18. Ofte er man for nære problemet til å se hvorfor katten tisser utenfor dokassen. Det er derfor lurt å få hjelp fra en atferdskonsulent for katt slik at dere kan gå i dybden og legge til rette for pus. Husk at det å løse problemet er ofte den lette delen, det som tar tid og er vanskelig er å finne ut hvorfor de gjør dette. Dere er alltid velkommen til å ta kontakt med meg på kontakt@catoffice.no for hjelp til atferdsproblemer, samt jeg kan hjelpe med forebyggende tiltak slik at man kan forebygge atferdsproblemer på lang sikt og møte alle kattens behov.Men husk at kjærlighet er også viktig medisin for alle dyr og mennesker.


Gjerne følg oss på sosiale media og gjerne meld dere på mail listen under for vi kommer som sagt til å poste alt du trenger å vite om kattens urinveier, doatferd, dokasse og kattesand tips. Det kommer innlegg på Facebook og instagram, men også innlegg på bloggen i hele januar 2023 som dere ikke vil gå glipp av. Dette gjør vi for å legge fokus på katten og det å lære katteeiere mer om atferdsproblemer som uønsket urinering og markering. Som igjen er informasjon som kan hjelpe katten din få et bedre liv med eller uten urinveisproblemer.


Om det er flere tema dere ønsker vi skal ta opp i 2023 så gjerne send oss en pm på sosiale media eller en mail på kontakt@catoffice.no så skal vi sette det på lista vår.


Følg oss i linkene under

Instagram


Facebook


Mail-liste
478 visninger0 kommentarer
bottom of page