top of page

Hva er krystaller i urinblæren eller urinveiene hos katt (Urolithiasis)? jo det skal vi se på i dag!


Det er antatt at rundt 25% av katter med FLUTD sliter med krystaller i urinen, hvorav rundt 45% av katter sliter med struvittkrystaller. I dag skal vi lære mer om krystaller i urinen og hva som skiller de to mest vanlige typene, hvordan man kan se symptomer, hva som må behandles og hvordan man kan forebygge dette.


Min katt James har slitt en del med Struvittkrystaller og steiner i urinen og har vært innlagt tre ganger med akutt urinstopp. Men i dag er han krystall fri, men går på forebyggende tiltak og vi har ofte kontroll for å se hvordan det ligger ann. Les gjerne historien til James her:


Privat bilde av James når han ble lagt inn med urinstopp pga krystaller i urinen


Katten har naturlig en del mineraler i kroppen sin og blæren er ingen unntak. Katteurin er en ganske kompleks løsning med mange mineraler. Det er når mengden av disse mineraler blir for høye at kroppen ikke klarer og skille dem ut via urinen, at de kan bli et problem. De danner noe som kan oppfattes som sandkorn i blæren, som igjen kan koble seg sammen eller med andre mineraler og danne større krystaller eller steiner så store som grussteiner. Det er ofte her det blir et problem for kattene våres og dette kan være veldig smertefullt for de.

Urolithiasis er et begrep som brukes for å beskrive mindre steiner og krystaller som dannes, som oftest i urinblæren, men de kan også dannes i nyrebekken. Krystallene kan også være lokalisert i nyrene og urinlederne. I noen tilfeller kan krystaller eller steiner føre til en plugg i urinrøret slik at pus får en blokkering og ikke klarer å tisse. For noen kan det komme få dråper ut men de klarer ikke å gå på do. Hannkatter er mer utsatt for urinstopp pga smalere urinrør enn hunnkatter. Er det mistanke på urinstopp så må man inn til veterinær fortest mulig, for her teller minuttene. Har en katt urinblokkering kan dette føres til andre organsvikt og er man for sent ute kan det føre til døden.

Jeg vil skrive en disclaimer her, jeg er ikke utdannet veterinær og dette er bare et hjelpemiddel til informasjon om urinveisproblemer. Ved endring i atferd eller at det oppstår symptomer på krystaller i urinen eller FLUTD skal alltid veterinær kontaktes for råd og hjelp. Det er alltid bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.Symptomer på krystaller i urinen:
 • Vanskelig å tisse

 • Tisser oftere

 • Smertefull urinering

 • Blod i urinen

 • Tisser utenfor dokassen

 • Hyperslikking ved nedre mage og kjønnsorganer.

 • Atferdsendringer slik som uønsket urinering, irritasjon og aggresjon. men all endring i kjent atferd kan være tegn på ubehag, smerte eller sykdom.

 • Ofte kan kattene vokalisere mer, spesielt når de går på do, og noen tisser mindre enn vanlig.

 • Katten drikker ofte mer og går ofte frem og tilbake på do.

 • Mange katter får nedsatt almentilstand slik som at den drikker og spiser mindre og er slappere enn vanlig.

 • Kan virke som den har vondt i ryggen eller magen spesielt om man plukker katten opp.

 • Finner du dråper med urin på gulvet og pus går frem og tilbake på do men ikke får tisset må veterinær kontaktes med en gang.

De mest vanlige krystallene hos katt og hva slags behandling de trenger.

Har man en katt med krystaller i urinen er sjansen stor for at det er struvittkrystaller eller struvitt urolitter (steiner). Rundt 45% av katter som får diagnosen krystaller i urinen har derfor struvittkrystaller. Mens mange katter får også Kalsiumoksalat krystaller eller andre mindre kjente krystaller og urolitter (steiner).


Så hva påvirker urinen til å danne krystaller og urolitter (steiner)?

Kattens pH verdi i urinen:

Katter har en pH i urinen som påvirker helsen akkurat som oss. En katt trenger en pH på rundt 6,0 til 6,5 for en sunn urinhelse. Er pH lavere enn dette, jo surere er urinen og kan føre til vekst av kalsiumoksalatkrystaller som vi skal se mer på under. Har man en høyere pH enn 6,5 er det større sjanse for at det fører til vekst av struvittkrystaller. Derfor kan pH i urinen til pus påvirke mye når det kommer til urinveisproblemer.


Kosthold og mineraler i maten pus spiser:

Det er også andre faktorer som spiller inn når det kommer til krystaller i urinen. Det er kosthold og metabolske faktorer som fører til pH endringer, høye konsentrasjonen av visse mineraler i urinen kan føre til dannelse av ulike krystaller. Hos feks struvittkrystaller, som også er kalt magnesiumammoniumfosfat krystaller, forteller oss at her har det vært for mye av magnesium, ammonium og fosfat mineraler i blæren til katten slik at de kobles sammen og danner større krystaller.


Vanninntaket er viktig for urinveiene ved krystaller:

Vanninntaket er også en viktig faktor og sannheten er at mange katter drikker for lite. Derfor er det viktig å få i pus mer væske ved å tilføre fullverdig våtfôr i kosten, eller tenke på plasseringen av vann og hvilken vannskål man har. Slik vi gikk igjennom på ressurs trekanten så drikker katter mer når vannet ikke er plassert i nærheten av do og mat. Mange katter foretrekker også flytende vann så en vannfontene kan hjelpe pus med å øke inntaket av vann som gjør at pus vil tisse oftere for å få skylt ut disse ekstra mineralene. Derfor vil økt vanninntak føre til en mindre konsentrert urin som også hjelper med å hindre krystalldannelser.https://www.istockphoto.com/collaboration/boards/UXtiClVc7ku7_3rC6GzqMw
krystaller i urinen (bildet kjøpt fra iStockPhoto)


Struvittkrystaller (magnesiumammoniumfosfat krystaller):

Det som er litt spesielt med struvittkrystaller og urolitter er at de ofte hos katt dannes i steril urin, altså man trenger ikke å ha en urinveisinfeksjon for å få dette hos katt. Men forsking viser til at pH i katteurinen samt økt konsentrasjoner av magnesium, ammonium og fosfat er en viktig faktor for dannelse av disse krystallene. Struvittkrystaller kan danne seg til større steiner og kan føre til urinstopp spesielt hos hannkatter med smalere urinrør. Så i tilfeller hvor det er akutt slik som urinstopp må de løsne dette og få tømt blæra før det går utover andre organer. Men det positive med struvittkrystaller og urolitter er at man ofte kan minske urolittene samtidig som man forebygger nye krystaller ved å bruke riktig fôr for pus. Dette er urinfôr som man kjøper hos veterinær og det er lurt å gi mer våtfôr av denne serien for å øke vanninntak om det er noe pus vil godta. Man må også prøve å øke vanninntaket til pus.


Kalsiumoksalat (CaOx):

Dette er også en ganske vanlig type krystaller og urolitter hos katt, men dessverre er de ikke så lett å behandle som feks struvittkrystaller er. Grunnen til dannelse av disse steine er ikke helt forstått. Har katten fått kalsiumoksalat stein som har blitt stor i blæren, så er det en stor sannsynlighet at denne må opereres ut, fordi den vil ikke løse seg opp med fôr bytte eller økt vanninntak. Ved å bruke riktig urinfôr kan man ofte forebygge dannelse av nye store steiner. Årsaker til kalsiumoksalat kan være urinovermetning og ha andre risikofaktorer slik som hyperkalsiuri (for mye kalsium i urinen), hyperolsaluri (for mye oksalat i urinen), hypocitraturi (Citrat er en viktig hemmer som kan redusere dannelsen av kalsiumstein ved flere mekanismer) og høykonsentrert urin kan påvirke dannelser av kalsiumoksalat steiner. Så det er viktig å følge veterinær sin fôr anbefalinger og øke væskeinntaket så mye man kan.


Så hva gjør vi når vi ser symptomer på krystaller i urinen og videre behandling av dette.

Det første steget er å ta kontakt med veterinær og få en time. Her er det lurt å ta en urinprøve av pus, helst på klinikken slik at det blir så sterilt som mulig. Tar man urinprøve hjemme må denne leveres innen en time til klinikken for en vurdering, for ellers kan det skje endringer i krystallene om de er der og kan gi et falsk svar på urinprøven. Derfor er det lurt å få tatt en urinprøve rett fra blæra til pus.


Når urinprøven er tatt vil veterinær sjekke konsentrasjonen av urinen samt ta en stick prøve som gir oss svar på om det er høyt med proteiner, leukocytter, blod, glukose og nitritt samt en viktig faktor man må se på ved krystaller i urinen er pH urinen til pus har. Veterinær vil også lage et objektglass med sediment av urinen til pus for å se i et mikroskop om det er tydelige tegn til krystaller. Det som også er viktig er å identifisere hvilken krystaller vi har med å gjøre, for dette kan gi ulike behandlingstyper.


Er det påvist krystaller i urinen kan det være lurt å sjekke om disse har dannet større steiner som ligger i blæren. Her kommer da røntgen og ultralyd av urinblæren inn. Dette kan fortelle om det er noe som kan blokkere urinveien til pus eller skape større smerter som må jobbes med. Er det steiner som ikke løses opp av mat må disse muligens opereres ut for at det ikke skal skje en urinstopp. Er det en hannkatt som sliter med gjentagende urinstopp er det mulighet for å operere urinrøret og gjøre den mindre. med andre ord amputere penisen ned til der urinrøret er større slik at det er mindre sjanse for små krystaller å skape en blokkering.

Som oftest er det å pleie symptomene ved smertestillende og betennelsesdempende, samt bytte til et for som løser opp struvittkrystaller og øke inntaket av vann for pus noe som hjelper mye fremover. Som alle andre urinveisproblemer (FLUTD) er sjansen for tilbakefall det første året veldig høyt, så det er viktig å vite hvilken symptomer man må se etter. Noen katter må gå på spesialfôr resten av livet, men som oftest kan de ha et fantastisk liv med dette og mange blir krystall fri på riktig fôr også.Forebygging:

Det er noen katter som har større risiko for å utvikle krystaller i urinen, noe som gjør at vi kan prøve å forebygge på mange områder, mens på andre områder være litt mer obs på .

 • Overvekt

 • Innekatter fordi de ofte legger fortere på seg.

 • Feil næring

 • For lite væskeinntak.

 • Stress

 • Lavt aktivitetsnivå.

 • Noen raser er mer genetisk disponibel

 • Sesongbasert ofte for utekatter

 • Kastrerte katter ofte pga overvekt og lite aktivitet fordi metabolismen går ned ved kastrering, men også pga mindre markering og gjennomstrømning av blæren. Kan hende det også er noen andre fysiologiske årsaker, men har funnet lite om dette. Men ukastrerte katter kan også få krystaller i urinen så ingen unnskyldninger for å ikke kastrere.

 • Katter som holder blæra og heller tisser mye på en gang enn flere små ganger om dagen er også mer utsatt.

Men uansett om du har en innekatt, utekatt, en rasekatt eller huskatt, kastrert eller ikke kastrert osv, er det viktig å legge til rette for din katt og dens behov. Husk nok ressurser, nok lek og aktivitet, nok vann og riktig mat samt stressreduserende tiltak så kan man forebygge mange sykdommer og atferdsproblemer hos katt.

Prognose

En katt med krystaller i urinen kan ha et godt liv så lenge det ikke dannes større steiner eller skaper ubehag i blæren og urinveiene. Men noen katter vil kunne danne dette hele livet og derfor viktig å sette de på riktig fôr og muligens de må gå på dette resten av livet. Som andre episoder av FLUTD så er sjansen stor for tilbakefall spesielt det første året uansett hvor flinke man har vært, så greit å ha det i bakhodet så man kan se symptomene så tidlig som mulig. Spesielt med struvittkrystaller er prognosen veldig god på lang sikt om man får økt vanninntaket og gir riktig fôr. Dessverre er det andre krystaller som kan danne litt større problemer som feks kalsiumoksalat . Disse er vanskeligere å jobbe med, men ikke umulig om det ikke danner urinstopp og fører til flere operasjoner, vil dette ofte gå bra med forebyggende tiltak og nøye oppfølging av veterinær.


Ps. Det å gå på et veterinærfôr for urinveiene kan hjelpe med å gjøre miljøet mindre gunstig slik at krystaller ikke har lett for å dannes. Samt øke vanninntaket ved våtfôr eller ved andre måter slik at det blir en gjennomstrømning gjennom urinveiene oftere, slik at det ikke danner seg konsentrert og overmettet urin som danner krystaller.


James frisk igjen privat bilde


Men husk at kjærlighet er også viktig medisin for alle dyr og mennesker.


Gjerne følg oss på sosiale media og gjerne meld dere på mail listen under for vi kommer som sagt til å poste alt du trenger å vite om kattens urinveier, doatferd, dokasse og kattesand tips. Det kommer innlegg på Facebook og instagram, men også innlegg på bloggen i hele januar 2023 som dere ikke vil gå glipp av. Dette gjør vi for å legge fokus på katten og det å lære katteeiere mer om atferdsproblemer som uønsket urinering og markering. Som igjen er informasjon som kan hjelpe katten din få et bedre liv med eller uten urinveisproblemer.


Om det er flere tema dere ønsker vi skal ta opp i 2023 så gjerne send oss en pm på sosiale media eller en mail på kontakt@catoffice.no så skal vi sette det på lista vår.


Følg oss i linkene underEkstra for de spesielt interesserte


Minnesota Urolith Center er et senter som jobber med forskning bak krystaller og urolitter så her kan dere lese mer oppdatert informasjon om krystaller hos hund og katt. I samarbeid med Hills får de tilsendt krystaller og steiner fra verden over. Så om dere vil ser litt mer i dybden er dette et bra sted å starte
Comentários


bottom of page